public-speaking-art1

Speaking

(آزمون اسپیکینک)

بخش صحبت کردن که زمان ۱۱ تا ۱۴ دقیقه می‌باشد، یک امتحان بصورت مصاحبه رو در رو می‌باشد و شامل سه بخش است.

بخش اول ۴ تا ۵ دقیقه بطول می‌انجامد و متقاضی باید به سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایق خود جواب دهد.

در بخش دوم باید به مدت ۲ دقیقه در مورد موضوعی که به شما داده می‌شود صحبت کنید. قبل از آن یک دقیقه فرصت دارید تا در مورد موضوع فکر کنید و یادداشت بردارید. پس از پایان ۲ دقیقه، به یک یا دو سؤال در مورد موضوع صحبتتان باید پاسخ دهید.

در بخش سوم به مدت ۴ تا ۵ دقیقه با مصاحبه‌کننده صحبت خواهید کرد. محور گفتگوی شما موضوعی است که در بخش دوم به آن پرداخته‌اید.

یکی از مهمترین عوامل کسب موفقیت و نمره خوب در امتحان IELTS، نحوه مطالعه برای چنین امتحانی است.

بدون مد نظر قرار دادن نوع آزمون آیلتسی که هر فرد می دهد، همه ی آزمون دهندگان یک نوع آزمون شنیداری و مکالمه ای می دهند و به طور واضح تر این که آزمون های listening و speaking در هر دو نوع تست آیلتس یعنی آیلتس آکادمیک و آیلتس عمومی با یکدیگر تفاوتی ندارند. اما برای قسمت های نوشتاری writing و خواندن reading، با توجه به نوع آزمون آیلتسی که در آن ثبت نام کرده اید، محتوای این بخش ها از آزمون با یکدیگر متفاوت خواهند بود.

آزمون مکالمه ی آیلتسی که شما خواهید داد، به صورت یک مصاحبه ی حضوری با یکی از متخصصان و ممتحنان سازمان آزمون آیلتسخواهد بود. آزمون مکالمه از سه بخش تشکیل شده است. صدای شما در جلسه ی آزمون مکالمه ی آیلتس ضبط خواهد شد. هنگامی که زمان مجاز برای هر بخش از آزمون مکالمه ی آیلتس تمام شود، ممتحن صحبت شما را قطع خواهد کرد تا شما را در بخش بعدی آزمون بسنجد. در نظر داشته باشید که ممتحن جلسه ی مکالمه ی آیلتس شما، تحت قوانین بسیار محکم و از قبل تعیین شده آزمون مکالمه را برگزار خواهد کرد و هیچ نظر شخصی روی نحوه ی عملکرد شما در آزمون نخواهد داد. پس شما هم پس از اتمام جلسه ی آزمون مکالمه ی آیلتس خود، با لبخند خداحافظی کنید و تحت هیچ شرایطی نظر ممتحن را درباره ی نحوه ی عملکرد خود در آزمون نپرسید.