داوطلبان با شرایط و مطالبات خاص آیلتس

 

جهت ضمانت حسن انجام کار و سنجش واقعی مهارت ها برای داوطلبان با شرایط و مطالبات خاص، آیلتس خدمات ویژه ای را پیشنهاد می نماید که عبارتند از:

 • بینایی سنجی
 • شنوایی سنجی
 • تکلم سنجی
 • ویژه گی های  یادگیری مثل لکنت زبان
 • مشکلات موقتی در نوشتن
 • وضعیت سلامت مانند دیابت

همه داوطلبان با شرایط خاص فوق ذکر می بایست حد اکثر ۶ هفته قبل از تاریخ امتحان با ارایه مدارک زیر به دفتر مراجعه نماید.

 • گواهی پزشکی /نسخه های تشخیص بیماری
 • درخواست کتبی
 • مشخص کردن دو تاریخ (زمان) در صورتی که نسبت به شرایط خاص نیاز به وقت بیشتری باشد.

شرایط زیر جهت داوطلبان از طرف مرکز قابل ارائه می باشد:

 • چاپ با حروف درشت برای داوطلبان کم بینا
 • وقت اضافه برای داوطلبانی که مشکلات تکلمی دارند
 • سیستم برایل – سیستم خواندن و نوشتن برای نابینانیان
 • امکان ارائه لب خوانی برای داوطلبان ناشنوا
 • استفاده از خدمات منشی جهت نوشتن جواب های شما

اگر شما نیاز به در یافت نمونه  تست اصلاح شده مانند سیستم برایل دارید، می بایست ۳ ماه قبل از تاریخ امتحان به مرکز برگزاری اطلاع دهید. این زمان برای تهیه یک نسخه تست اصلاح شده لازم است.  اگر وضعیت شما نیازمند شرایط و یا اقدامات خاص است مانند وقت اضافه، شما باید ۶ هفته قبل از برگزاری امتحان مرکز را با خبرسازید.