ielts karaj grammar

گرامر آیلتس

گرامر زبان انگلیسی بخش مهمی از یادگیری زبان را به خود اختصاص می دهد. در گذشته گرامر بسیار مورد تاکید بوده است ، اما در متود های جدید تر آموزش زبان از اهمیت آن کاسته شده ولی همچنان بخش مهمی از زبان انگلیسی به حساب می آید. اگر چه در آزمون آیلتس بخشی به عنوان گرامر آیلتس وجود ندارد و در واقع آزمون گرامر جداگانه برگزار نمی شود ، اما شما هم چنان در مهارت های writing و speaking به گرامر نیاز دارید.

در دو قسمت writing و speaking به کارگیری درست گرامر و ارتباط درست گرامری جملات با یکدیگر هر کدام ۲۵%  نمره کل را دارا می باشد. همین مسئله اهمیت گرامر آیلتس را بیشتر از بیش نشان می دهد.

اما علاوه بر رعابت نکات کلی گرامری و پرهیز از اشتباه به کار بردن جملات و کلمات ، نکات کلی زیر نیز به بالا بردن بخش نمره دهی گرامر آیلتس کمک می کند:

  • بکارگیری حالت درست کلمات در جملات
  • دانستن چگونگی نوشتن جملات پیچیده
  • بالا بردن دامنه ساختار های گرامری که می توانید از آنها استفاده کنید.
  • استفاده گرامر صحیح در گفتار و نوشتار

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Used to and Would

Present Perfect Simple

Conditional Sentences

 

تمرین های گرامر

 

Grammar Exercise #1

(Present Simple or Present Continuous?)

Grammar Exercise #2

(Past Simple or Present Perfect Simple?)

Grammar Exercise #3

(Past Simple)

Grammar Exercise #4

(Essay)

Grammar Exercise #5

(Speaking)

Grammar Exercise #6

(A / an, the and zero article)

Grammar Exercise #7

(Adjective and adverbs)

Grammar Exercise #8

(Letter)

Grammar Exercise #9

(Letter)

Grammar Exercise #10

(Essay)