ielts karaj vocabulary

Vocabularey

لغات کاربردی آیلتس

بالا بردن سطح لغات یکی از دغدغه های شرکت کنندگان آزمون آیلنس می باشد که امکان فراگیری این توانایی جز با خواندن و شنیدن لغات جدید در قالب گفنگو و تمرین بدست نمی آید. بر اساس تجربیات شزکت کنندگان آزمون حفظ کردن لغت بصورت صرف نتنها موجب بالا رفتن نمره نخواهد شد ، بلکه استفاده ی نادرست از یک لغت می تواند نمره ی منفی در بر داشته باشد. در این قسمت تمرین های سودمندی برای فراگیری متقاضیان بر اساس متدهای روز آموزشی و حول موضوعات مورد پرسش در آزمون گردآوری شده است.

این  لغات پرکاربرد و تکرار شونده در آزمون آیلتس برای مطالعه و فراگیری متقاضیان آیلتس فراهم شده است که برای یادگیری ساده تر و ثبت ذهنی قوی تر این لغات ،  حول محورهای موضوعی دسته بندی و ارایه شده اند.

همچنین در قسمت دانلودها منابع اصلی و بروز  ielts vocabulary برای دانلود قرار گرفته است.

ielts karaj lo